Jeśli nie radzisz sobie ze skomplikowanymi przepisami Prawa Pracy lub tę sferę działalności gospodarczej wolisz przekazać w ręce specjalistów przyjdź do nas. Nasza oferta obejmuje:

 • przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników
 • prowadzenie akt osobowych, rejestracja zwolnień lekarskich, urlopów, godzin nadliczbowych
 • kierowanie pracowników na obowiązkowe badania lekarskie oraz wymagane prawem szkolenia BHP
 • sporządzanie dokumentacji wymaganej przez prawo pracy
 • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej umów zleceń i umów o dzieło
 • prowadzenie dokumentacji i rozliczeń z ZUS
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wypłaconych wynagrodzeń i innych świadczeń.
 • sporządzanie deklaracji rocznych (PIT-4R) i informacji o uzyskanych dochodach (PIT-11)
 • reprezentowanie klientów przed ZUS i Urzędami Skarbowymi

Zobacz również nasz cennik.