201503.18
Off
0

Korygowanie faktur – zmiany w 2014r.

Na początku 2014 r. pojawiły się zmiany związane z korygowaniem faktur. Każdy przedsiębiorca powinien znać najnowsze zasady dotyczące wystawiania korekt, aby posługiwać się rzetelnymi dokumentami i dopełniać obowiązków, które są z nimi związane. Modyfikacji danych na fakturze dokonuje się dwoma podstawowymi dokumentami fakturą korygującą i notą korygującą.
Faktura korygująca to dokument, którym sprzedawca (wystawca) może wprowadzać dowolne zmiany w fakturze pierwotnej. Mogą one dotyczyć zarówno danych stron transakcji, jak i wartości liczbowych, w tym stawki i kwoty VAT, ceny netto, ceny brutto, itd. Korektą można też zmienić w całości dane nabywcy lub sprzedawcy, gdy w wyniku pomyłki nie są one zgodne z rzeczywistością.
Nota korygująca to dokument, który wystawia nabywca, gdy dostrzeże na fakturze proste pomyłki związane z danymi, które nie dotyczą liczb. Notą korygującą można np. poprawić niektóre błędy w danych stron transakcji (przy czym notą nie można zmienić w całości danych nabywcy lub sprzedawcy), błędy w nazwie towaru lub usługi, itp.
W przypadku noty korygującej niezbędna jest akceptacja wystawcy faktury.
W przypadku faktury korygującej niezbędne jest potwierdzenie odbioru przez nabywcę, przy czym tylko wówczas, gdy korekta prowadzi do zmniejszenia VAT.
Wśród zmian w korektach, które pojawiły się z początkiem 2014 r. jest także konieczność umieszczania na każdej fakturze korygującej informacji o przyczynie korekty. Wcześniej taki obowiązek dotyczył tylko korekt prowadzących do obniżenia VAT.