201505.27
Off
0

Koszt zatrudnienia pracownika przy umowie o pracę w 2015r.

W przypadku umów o pracę kosztem uzyskania przychodu firmy są zarówno wynagrodzenie brutto jak również składki ZUS obciążające pracodawcę.
Składki ZUS pokrywane przez pracodawcę:
emerytalne – 9,76%
rentowe – 6,5%
wypadkowe – 1,80%
FP – 2,45%
FGŚP – 0,1%
Składki ZUS pokrywane przez pracownika:
emerytalne – 9,76%
rentowe – 1,50%
chorobowe – 2,45%
zdrowotne – 9%
Najniższa krajowa w roku 2015 wynosi 1750 zł brutto. W takiej sytuacji całkowity koszt zatrudnienia takiego pracownika kształtuje się na poziomie 2110,68 zł (1750 zł-wynagrodzenie brutto + 360,68 zł – skł . ZUS po stronie pracodawcy).