Forma ewidencji przewidziana zarówno dla firm jednoosobowych jak i spółek cywilnych, czy jawnych. Nasza oferta obejmuje:

  • prowadzenie książki przychodów i rozchodów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
  • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT, VAT-UE
  • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT)
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych
  • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
  • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Zobacz również nasz cennik.