Jest to obligatoryjna forma ewidencji dla spółek prawa handlowego, takich jak spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa i innych. Również firmy jednoosobowe, spółki cywilne mogą być zobowiązane do prowadzenia ksiąg handlowych. Nasza oferta obejmuje:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania transakcji wewnątrzunijnych
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych lub fizycznych
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji  VAT, VAT-UE
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, cash-flow i innych)
 • sporządzanie zeznań rocznych osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT)
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS
 • wyprowadzanie zaległości w księgowaniu

Zobacz również nasz cennik.