202008.16
Off
0

Nowy jednolity plik kontrolny od 1 października 2020 – nowe obowiązki dla firm

Od  1 października 2020 r. obowiązywać będą przepisy, które wprowadzą nowy plik JPK_VAT. Obowiązywać będą dwa warianty dla pliku JPK_VAT:

  • JPK_V7M – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
  • JPK_V7K – przesyłany przez podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Wraz z wejściem nowych plików JPK_VAT pojawią się nowe obowiązki dla sprzedawców i nabywców.

Przedsiębiorcy będą musieli posługiwać się kodami identyfikacyjnymi (tzw. GTU) na niektóre towary i usługi.

W nowym JPK VAT z deklaracją trzeba będzie wykazać np.: dostawy napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, płynu do papierosów elektronicznych, leków i wyrobów medycznych, paliw, urządzeń elektronicznych, budynków, budowli i gruntów, doradcze, usługi  księgowe, prawne, marketingowe, reklamowe, transportowe i magazynowe.

Ewidencja sprzedaży będzie zawierała również następujące oznaczenia według rodzajów dowodów sprzedaży: RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących, WEW – dokument wewnętrzny, FP – faktura dotycząca sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy o VAT.

Po stronie ewidencji zakupów podatnicy nie będą oznaczali towarów oraz usług kodami identyfikującymi.

Dodatkowe oznaczenia będą dotyczyły wyłącznie:      MPP – transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności,      VAT RR – faktur VAT RR,      WEW – dokumentów wewnętrznych,      MK – faktur wystawionych przez podatnika będącego dostawcą lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń VAT,      IMP – zgłoszeń celnych lub deklaracji importowej dokumentującej import towarów rozliczany zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.