201507.24
Off
0

Odliczenie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją do VAT.

Podstawowym warunkiem odliczenia podatku naliczonego jest związek wydatków z czynnościami opodatkowanymi.

Aby zrealizować prawo do odliczenia VAT, podatnik musi być czynnym podatnikiem VAT. Rejestracji tej należy dokonać (jak wskazuje art. 96 ust. 1 ustawy o VAT)przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej czyli przed pierwszą odpłatną dostawą towarów lub odpłatnym świadczeniem usług.

Jeżeli dokonane wcześniej zakupy (przed dniem rejestracji) mają związek z czynnościami opodatkowanymi, można je odliczyć w deklaracji VAT.