202009.08
Off
0

PPK – pracownicze plany kapitałowe – od 1 stycznia 2021 obejmą już wszystkie firmy zatrudniające

Pracownicze plany kapitałowe (PPK) – (wg.wikipedii) jest to dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania wchodzący w skład tzw. III filaru polskiego systemu emerytalnego. Jest on tworzony wspólnie przez pracownika, pracodawcę oraz państwo.

PPK są obowiązkowe dla pracodawców, każda firma zatrudniająca musi podpisać umowę z instytucją finansową na zarządzanie oraz prowadzenie PPK.

PPK jest natomiast systemem dobrowolnym dla pracownika. Pracownik zostanie zapisany do PPK automatycznie po dołączeniu pracodawcy do programu, może jednak z programu zrezygnować w dowolnym momencie składając oświadczenie pracodawcy.

Wysokość składek do PPK ze środków:

  • Pracownika – 2% wynagrodzenia brutto, oprócz tego może dodatkowo odkładać do 2%, ( może wnioskować o obniżenie wpłaty minimalnie do wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto)
  • Pracodawcy – 1,5%, dodatkowo może odprowadzać jeszcze 2,5% podstawy obliczenia składek emerytalno-rentowych.
  • Budżetu państwa – 250 zł wpłaty powitalnej, a następnie 240 zł rocznie