201503.16
Off
0

Duplikat faktury a odliczenie VAT

Duplikat faktury wystawia zazwyczaj sprzedawca w przypadku gdy nabywcy zaginęła faktura lub została zniszczona. Jeżeli jednak faktura pierwotna została wystawiona przez nabywcę towaru lub usługi w ramach samofakturowania, duplikat również sporządza nabywca. Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy ponownie wystawiona faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Przepisy ustawy o podatku od…