201502.12
Off
0

Ulga internetowa w 2015r.

W PIT za 2014r. wydatki na internet odliczą jedynie ci, którzy wcześniej w ogóle tego nie robili albo po raz pierwszy odjęli je w rozliczeniu za 2013r. Zgodnie z art. 26 ust.6h ustawy o PIT ulga internetowa przysługuje podatnikowi w kolejno dwóch po sobie następujących latach, pod warunkiem że w okresie je poprzedzającym nie korzystał…