201502.26
Off
0

Zaliczka uproszczona.

Podatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do opłacania zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu mają do wyboru trzy sposoby: raz w miesiącu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym kwartalnie, do 20 dnia następującego po zakończonym kwartale, w formie uproszczonej. Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy oznacza opłacanie jej w stałej wysokości co miesiąc. Z…