201504.09
Off
0

Termin złożenia zeznania rocznego za 2014r.

Wypełniony i podpisany przez podatnika, podatników lub pełnomocnika odpowiedni formularz należy dostarczyć do urzędu skarbowego. Zeznanie można też wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej albo (co rekomenduje ostatnio szczególnie Ministerstwo Finansów) elektronicznie przez internet i to nawet bez konieczności składania podpisu elektronicznego. Jeśli chodzi o PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2014 r. rozliczenie trzeba złożyć do czwartku 30 kwietnia 2015 r. a w przypadku PIT–28, PIT-16A i PIT-19A do 2 lutego 2015 r. (bo 31 stycznia wypada w 2015 r. w sobotę).

Podany termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem PIT został:
1. złożony w biurze podawczym urzędu skarbowego lub na poczcie – potwierdzeniem złożenia będzie w tym data stempla,
2. złożony przez internet bez podpisu elektronicznego – potwierdzeniem złożenia PIT-a jest UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru. Gdy wypełnimy już PIT-a wraz z odpowiednimi załącznikami elektronicznie i wyślemy go do systemu e-Deklaracje otrzymamy numer referencyjny. Powinniśmy zachować ten numer, bo jest niezbędny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).