201510.12
Off
0

Umowa na czas określony – zmiany w 2016

Nowe przepisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umów terminowych wejdą w życie 22 lutego 2016r. Maksymalny dopuszczalny czas trwania umowy o pracę na czas określony będzie wynosił do 33 miesięcy i łączna liczba takich umów nie będzie mogła przekroczyć 3 z danym pracownikiem. Zasadniczą zmianą jest również odejście od sztywnego-dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W zamian tego zaczną obowiązywać okresy wypowiedzenia stosowane aktualnie do umów na czas nieokreślony czyli: 2 tygodnie – przy zatrudnieniu w zakładzie poniżej 6 mies., 1 miesiąc – przy zatrudnieniu co najmniej 6 mieś, 3 miesiące – przy co najmniej 3-letnim stażu zakładowym. Zgodnie z art. 16 ustawy nowelizującej staż zakładowy, od którego zależy długość wypowiedzenia będzie liczony od dnia wejścia w życie nowelizacji czyli od 22 lutego 2016r