202009.07
Off
0

Zmiany w PIT, CIT i ryczałcie od 2021 roku – nowe limity podatkowe, uszczelnianie przepisów

W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został opublikowany projekt ustawy o zmianie min. ustawy o PIT, CIT i ustawy o ryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne . Wśród proponowanych zmian jest m.in. podwyższenie obecnego limitu uprawniającego do korzystania przez przedsiębiorców – osoby fizyczne z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. euro do 2 mln euro …

https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4676904,Zmiany-w-PIT-CIT-i-ryczalcie-od-2021-roku-nowe-limity-podatkowe-uszczelnianie-przepisow.html?fbclid=IwAR0WWbpFGXT0bIqPGR0T5VDORyYxy-uQsoaqP_5CSvnRC162cXz6UaWxMd4