202109.08
Off
0

Polski Ład – limit transakcji gotówkowych

Rząd zaprezentował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadzający założenia programu „Polski Ład”.

Jedną ze zmian jest obniżenie limitu transakcji gotówkowych dla przedsiębiorców. Nie będzie to już 15 000 zł jak było dotychczas, ale 8 000 zł. Przedsiębiorca, który się nowym przepisom nie podporządkuje, straci możliwość zaliczenia takiego wydatku w koszty uzyskania przychodu.

Proponuje się również ustanowienie górnego progu rozliczeń gotówkowych w kwocie 20.000 zł, po przekroczeniu którego konsument, zawierając transakcję z przedsiębiorcą będzie zobowiązany do skorzystania z bezgotówkowych form płatności.

Jeśli przedsiębiorca przyjmie od konsumenta zapłatę gotówką, w sytuacji, gdy konsument jest zobowiązany do dokonania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, u przedsiębiorcy powstanie przychód w wysokości kwoty płatności dokonanej bez pośrednictwa rachunku płatniczego.Źródło:

https://www.gofin.pl/17,2,7,212447,limit-transakcji-gotowkowych-w-polskim-ladzie.html