201503.26
Off
0

Rozliczenie zakupu okularów dla pracownika.

Pracodawcy wypełniając obowiązek wynikający z przepisów prawa pracy zapewniają swoim pracownikom zatrudnionym przy monitorach ekranowych okulary. Obowiązek ten powinien być realizowany w odniesieniu do pracowników użytkujących w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (§ 2 pkt 4 rozporządzenia). Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku…

201503.18
Off
0

Korygowanie faktur – zmiany w 2014r.

Na początku 2014 r. pojawiły się zmiany związane z korygowaniem faktur. Każdy przedsiębiorca powinien znać najnowsze zasady dotyczące wystawiania korekt, aby posługiwać się rzetelnymi dokumentami i dopełniać obowiązków, które są z nimi związane. Modyfikacji danych na fakturze dokonuje się dwoma podstawowymi dokumentami fakturą korygującą i notą korygującą. Faktura korygująca to dokument, którym sprzedawca (wystawca) może…

201503.16
Off
0

Duplikat faktury a odliczenie VAT

Duplikat faktury wystawia zazwyczaj sprzedawca w przypadku gdy nabywcy zaginęła faktura lub została zniszczona. Jeżeli jednak faktura pierwotna została wystawiona przez nabywcę towaru lub usługi w ramach samofakturowania, duplikat również sporządza nabywca. Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy ponownie wystawiona faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Przepisy ustawy o podatku od…