202109.29
Off
0

Zmiany w korzystaniu z rachunku VAT

Od 1 lipca 2018 roku każde firmowe konto w banku ma przypisany specjalny rachunek VAT. Jest to spowodowane wprowadzeniem metody podzielnej płatności, przez co zapłata za fakturę zostaje podzielona na:

– kwotę netto, która trafia na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy,

– kwotę VAT, która trafia na rachunek VAT.

Metoda podzielnej płatności od 1 listopada 2019 roku jest obowiązkowa dla płatności, które spełniają łącznie trzy warunki:

– wartość faktury wynosi co najmniej 15 tys. zł brutto,

– co najmniej jedna pozycja z faktury jest w załączniku 15 ustawy o VAT,

– transakcja dokonywana jest pomiędzy przedsiębiorcami.

Specjalny rachunek VAT może być obciążony w celu:

– dokonania zapłaty całości lub części kwoty podatku VAT z otrzymanej faktury;

– zwrotu kwoty podatku VAT wynikającego z faktury korygującej wystawionej na rzecz nabywcy;

– uregulowania zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT oraz odsetek podatkowych z tytułu niedopłaty podatku VAT;

– uregulowania zobowiązania podatkowego z tytułu podatku PIT lub CIT oraz odsetek podatkowych za zwłokę;

– zapłaty składek ZUS;

– zapłaty podatku akcyzowego;

– zapłaty należności celnych;

– zapłaty zobowiązania podatkowego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych;

– przekazania kwoty VAT na rachunek jednostki budżetowej;

– realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku VAT.

Nowy pakiet VAT SLIM 2 wprowadza możliwość od 1 stycznia 2022 roku przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składek na ubezpieczenie rolników odprowadzanych do KRUS.

Jeżeli na rachunku VAT znajduje się spora kwota, można wystąpić z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego o uwolnienie środków na konto firmowe. Naczelnik jednak nie wyrazi zgody jeśli:

– masz zaległości podatkowe w podatku VAT, CIT, PIT, akcyzowym lub zaległości celne,

– zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie uregulowane,

– zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Pakiet VAT SLIM 2 wprowadził od 1 października 2021 roku możliwość wydania zgody na uwolnienie środków zgromadzonych na rachunku VAT jeżeli przedsiębiorca ma zaległości podatkowe rozłożone na raty lub odroczone.

VAT SLIM 2 reguluje także, możliwość wystąpienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie zgody na wypłatę środków znajdujących się na rachunku technicznym.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-specjalny-rachunek-vat-a-split-payment-warto-wiedziec,

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/896