201502.26
Off
0

Zaliczka uproszczona.

Podatnicy podatku dochodowego zobowiązani są do opłacania zaliczek na podatek dochodowy. W tym celu mają do wyboru trzy sposoby: raz w miesiącu, do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczanym kwartalnie, do 20 dnia następującego po zakończonym kwartale, w formie uproszczonej. Uproszczona zaliczka na podatek dochodowy oznacza opłacanie jej w stałej wysokości co miesiąc. Z…

201502.23
Off
0

Leasing czy kredyt na samochód ?

Leasing czy kredyt na samochód? Z tym pytaniem spotykają się co rok przedsiębiorcy, którzy zamierzają dokonać zakupu nowego auta. Leasing jest stosunkowo łatwy do otrzymania. Firmy leasingowe nie wymagają od nas zdolności finansowej liczonej w taki sposób, jak robią to banki przy wydawaniu decyzji w sprawie przyznania kredytu samochodowego. Przy leasingu spotkamy się także ze…

201502.19
Off
0

Podatek liniowy czy skala – co się bardziej opłaca?

Co będzie bardziej opłacalne dla mojej firmy? Takie pytania stawia sobie wielu przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy przewidują, że ich roczne dochody mogą znacznie przekroczyć pierwszy próg podatkowy. Nie zawsze jednak opłaca się przejście na podatek liniowy. Jeśli przedsiębiorca może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem i skorzystać z ulg podatkowych, może się okazać, iż podatek i…

201502.12
Off
0

Ulga internetowa w 2015r.

W PIT za 2014r. wydatki na internet odliczą jedynie ci, którzy wcześniej w ogóle tego nie robili albo po raz pierwszy odjęli je w rozliczeniu za 2013r. Zgodnie z art. 26 ust.6h ustawy o PIT ulga internetowa przysługuje podatnikowi w kolejno dwóch po sobie następujących latach, pod warunkiem że w okresie je poprzedzającym nie korzystał…

201502.05
Off
0

Jakie obowiązki mają pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędami za 2014 r.

Początek roku to dla zatrudniających w poprzednim roku m.in. pracowników czy zleceniobiorców, okres zwiększonych obowiązków związanych z przygotowaniem i przesłaniem do ZUS, urzędów skarbowych wymaganych rocznych informacji i deklaracji. Od 1 stycznia 2015 r. część pracodawców obowiązują krótsze terminy na sporządzenie i przekazanie niektórych z tych dokumentów. Pracodawcy upoważnieni do sporządzania PIT-11 w formie papierowej…