202109.24
Off
0

Polski Ład – wygaszanie karty podatkowej

Karta podatkowa to najprostszy sposób rozliczania się z urzędem skarbowym dla wybranych działalności jednoosobowych oraz spółek cywilnych.

Polski Ład zakłada możliwość korzystania z tej formy opodatkowania od 2022 roku tylko dla przedsiębiorców, którzy będą kontynuować jej stosowanie po dniu 31 grudnia 2021

Podatnicy, którzy zrezygnują lub utracą prawo do opodatkowania w tej formie w przyszłym roku nie będą mogli już wrócić do karty podatkowej.

Od 1 stycznia 2022 roku wniosku o opodatkowanie w opisywanej formie nie będą mogli złożyć także nowi przedsiębiorcy.