201502.05
Off
0

Jakie obowiązki mają pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędami za 2014 r.

Początek roku to dla zatrudniających w poprzednim roku m.in. pracowników czy zleceniobiorców, okres zwiększonych obowiązków związanych z przygotowaniem i przesłaniem do ZUS, urzędów skarbowych wymaganych rocznych informacji i deklaracji. Od 1 stycznia 2015 r. część pracodawców obowiązują krótsze terminy na sporządzenie i przekazanie niektórych z tych dokumentów. Pracodawcy upoważnieni do sporządzania PIT-11 w formie papierowej…